Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV adóhatósági adatexport funkció a Billzone-nál

23/2014. (VI.30.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető az adóhatóság részére.

A Billzone.eu online számlázó  rendszerben a NAV adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatási funkció az alábbiak szerint érhető el és annak működési leírása a következő:

1. Funkció elérése:

A NAV adatexport funkció a Számlák / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont alatt érhető el.

Statisztikák - Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
JÓ TUDNI: A funkció az INGYENES csomagban is teljes körűen elérhető, hiszen a törvény előírja annak használatát minden számlázó programnak, ezért ez nem csomaghoz kötött funkció. INGYENES csomagban a számlák elérhetősége visszamenőlegesen maximum 2 hónap, azonban NAV adatexport 2016. január 1-je után kiállított számláról bármikor készíthető. A NAV adatexport egy xml eredményfájl, amely nem a számlákat tartalmazza, hanem csupán a számlák adtait. Így az adatexport nem a számlák elérhetőségét jelenti visszamenőlegesen bármennyi időre, hanem csupán egy adathalmazt a már kiállított számlákról.
2. Számlák kiválasztása:

A/ A kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlák exportálása:

A Számlatömb mező kiválasztásával és a Sorszámtartomány -tól és -ig mezőjének kitöltésével megadhatók az exportálni kívánt számlák.

Számlasorszám -tól -ig megadása

 

B/ A kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlák exportálása:

 A Kelt -tól -ig mező kitöltésével megadható egy adott időszak, amelynek a számláit exportálni szeretnénk. A dátum a számla kiállításának dátumára vonatkozik. (NAV: Gyakran ismételt kérdések a számlázó program"adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű új funkciójával összefüggésben Letöltés: http://nav.gov.hu/data/cms382357/GYIK_szamlazo_program.pdf)


Kelt -tól -ig időszak megadása

A sorszám megadás és dátum megadása vagylagos, tehát vagy az egyik vagy a másik adható meg egyidőben.

3. Adatexportálás:

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelően a rendszer kiválogatja az adott számlákat és megkezdi az exportálásukat. Az Exportálás állapota oszlopban kiírásra kerül, milyen státuszban található éppen az exportálás vagy olyan adatok, hogy hány számla kerül exportálásra. Míg a Feldolgozottság oszlopban %-os értékben követhetjük az exportálás állapotát.

Az adatexport elkészült, ha a Feldolgozottság 100%-os és az Exportálás állapota oszlopban megjelenik a "Sikeres feldolgozás" szövegezés.


Adatexportálás folyamata

4. Exportálás eredménye:

Az exportálás eredményeként létrejött fájl letölthető az Eredmény fájl oszlopban található Letöltés linkről.  Az eredmény fájlt a vonatkozó törvény 2. és 3.  mellékletben meghatározott adatszerkezetben (xml) kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. A létrejött fájl semmilyen egyéb adatot nem tartalmaz, kizárólag a törvényben elvárt xml formátumban a számlaadatokat tartalmazza. A funkció nincs összeköttetésben az adóhatósággal, nem küld online adatokat az adóhatóság részére.


Eredmény fájl

Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása.

A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.

FONTOS: Az adatexport funkció egy-egy eseti lekérdezésre lett kitalálva, ezért ez egy háttérben futó folyamat alacsony támogatási prioritással. Kérjük, tehát hogy kizárólag tesztelés céljából ne nyomkodják folyamatosan!