Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV online adatszolgáltatás:előleg- és végszámlánál

Összeszedtük ügyfeleinknek a leggyakoribb kérdéseket az előleg- és végszámla NAV online adatszolgáltatásval kapcsolatban: 

Hogyan kell teljesíteni az előleg- és végszámla esetén a NAV online adatszolgáltatást?

VÁLASZ: 

Az Áfa tv. 59. §-a szerinti előlegről – másik belföldi adóalany részére kibocsátott – számla esetén az adóalanynak akkor kell adatot szolgáltatnia, ha a másik belföldi adóalany által szolgáltatott előleg általános forgalmi adó tartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot.

Az Áfa tv. 169.§-a alapján a „végszámla” kötelező adattartalma az adó alapja, tehát az ügylet teljes – előleggel nem csökkentett – ellenértéke és annak áthárított adója. Így függetlenül attól, hogy az ügylet teljesítésének időpontjában az adófizetésre kötelezett adóalanynak csak a bruttó ellenérték előleggel nem fedezett része után keletkezik adófizetési kötelezettsége, a „végszámláról” akkor teljesítendő adatszolgáltatás, ha a teljes ügyleti érték adója eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot.

Kell-e a végszámla küldésekor az előlegszámla sorszámára hivatkozni, ha igen, akkor több előlegszámla esetén mindegyikre?

VÁLASZ: 

Az „előlegszámláról” és a „végszámláról” nem az eredeti számla-módosító számla viszonylatnak megfelelően kell adatot szolgáltatni, hanem az előleggel érintett számlák esetén a számla előleggel érintett tételsoránál az advanceIndicatort kell használni, melynek értéke ezekben az esetekben true. (Maga a jelölés az XSD-ben technikailag azért nem kötelező, mivel nem minden számlatétel esetében releváns adat.) A „végszámla" esetén az adatszolgáltatás szempontjából nem kell hivatkozni előzményként az előlegszámlára.

Több előlegszámla esetén, ha a második előlegszámlával az áthárított adó összesen eléri a 100 ezer Ft áthárított áfát, akkor az azt követő előlegszámlákat is be kell küldeni összegtől függetlenül?

VÁLASZ: 

Azt kell vizsgálni, hogy önmagában az "előlegszámla", illetve – a teljes ügyleti értékét tekintve – a „végszámla" adatszolgáltatási kötelezettség alá esik-e. (Az egyes előlegszámlákat önállóan kell nézni, azok áfa tartalmát az adatszolgáltatás szempontjából nem kell összesíteni.)