Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Termékdíj számlán történő feltüntetése 2012.(Friss)

2012. január 1-jével változott az Országgyűlés által tavaly nyáron elfogadott új termékdíjtörvény, amelynek egyik sarkalatos és minket érintő pontja a termékdíj számlán történő feltüntetésének szabályai.

Mi az a termékdíj?

A termékdíj bevezetésének a célja a környezeti károk megelőzése, csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás ösztönzése, a környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése. Olyan belföldi vagy importált termék után kell fizetni, ami az előállítás, forgalmazás, vagy felhasználás során közvetlenül, vagy közvetve veszélyezteti a környezetet.

Korábban a törvény a csomagolást jelölte meg termékdíjköteles terméknek, mostantól viszont  a kötelezettség alapjává a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer válik, amellyel változik a kötelezettség alanya.

Termékdíj számlán történő feltüntetésének szabályai: 

A 343/2011 (XII. 29.) - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint négy esetben kell a számlán záradékot feltüntetni 2012. január 1-je után:

1. A számlán átvállalással kötelezetté váló eladónak a számlán történő átvállalása esetén:

Fontos tudnivaló: 2012. január 1-től kizárólag az egyéb kőolajtermékek termékdíj-kötelezettsége vállalható át számla alapján.

KÖTELEZŐ ZÁRADÉK = „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból xxxx Ft termékdíj átvállalásra került

Jó tudni: Az átvállalási záradékolás nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha: - az átvállalás nem a kötelezettől történt, - a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre - a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra.

2. A kötelezettnek és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben:

Termékdíj visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza a termékdíjköteles termék adatait.

KÖTELEZŐ ZÁRADÉK = - a termék CSK, KT kódját, - a termékdíj mértékét és összegét, - a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait, amely minimum a kötelezett által kibocsátott számla keltét, kötelezett nevét, címét, adószámát tartalmazza.

3.  Csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor:

Nem kell a számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén. A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva a következő adatokat.

KÖTELEZŐ ZÁRADÉK =

- Amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból xxxxx Ft.” - Amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”. - Amennyiben a kötelezettség a vevőt terheli: a kötelezett első* vevője az általa adott nyilatkozat alapján válik kötelezetté, mivel az alábbiak szerint jogosult termékdíj nélküli csomagolószer beszerzésére.

  • a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel mezőgazdasági termelőként termékdíj átalány fizetésére jogosult vagy
  • a csomagolószert csomagolás előállítására betétdíjas újrahasználható csomagolóeszközként használja fel,
  • az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel.

a) Eseti nyilatkozat esetében: „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli”. b) Időszaki nyilatkozat esetében: „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő xxx számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”. - A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója: „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból xxxxx Ft”.

*a 2012. évi szabályok szerint, ugyanis 2013-tól már nem csak az eredeti kötelezett felé, hanem az átvállalás útján kötelezetté váló felé is nyilatkozhat az arra jogosult.

4. Szerződéses átvállalás esetén:

Belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja alapján a vevõt terheli”.

A szerződéses átvállalás új szabályai szerint a termékdíj-kötelezettséget öt esetben vállalhatja át más a kötelezettől:

  • az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,
  • a bérgyártó,
  • a mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés,
  • a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,
  • csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő.

A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő feleknek e rendelet 2. melléklete szerinti adatait, b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CSK kódját, c) az átvállalás időszakának illetve kezdő időpontjának meghatározását, d) az átvállalás jogcímét.

Szerződés alapján a teljes termékdíj-kötelezettség a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át. Az átvállalási szerződés érvényességéhez, ideértve annak módosítását is, a vámhatósághoz történő bejelentés szükséges. A bejelentést az átvállalónak a szerződés kezdő vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtennie.

A Billzone.eu számlázó rendszerben a termékdíjra vonatkozóan az alábbiak szerint lehet eljárni:

1. Termékdíj összegének feltüntetése a számlán:

a számlán szereplő termék megnevezés melletti megjegyzés mezőben jelenítsük meg a számlán a termékdíjat. Pl.: "Az akkumulátor termék környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból: 1500.- Ft."

Termékdíj számlán

2. Termékdíjhoz kapcsolódó záradék megjelenítése a számlán:

a Számla létrehozása oldalon a Megjegyzés mezőbe írható be a jogszabály által előírt záradék szövegezése. Pl.: "A csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli."

Termékdíj számlán

Hivatkozás:
BOVA Consulting Kft. - Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás
EU vonal: Termékdíj
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c)
343/2011 (XII. 29.) - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
2011. évi LXXXV. törvény A környezetvédelmi termékdíjról
Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012-ben
Kép1: Billzone.eu
Kép2: Billzone.eu
 
Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!