Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Útmutató a 27%-os ÁFA bevezetéséhez a Billzone-on

Az általános forgalmi adókulcs mértékének változásakor az átállásnak minden esetben zökkenőmentesnek kell lennie. A Billzone.eu online számlázó rendszer idejében felkészült a 27%-os ÁFA kulcs bevezetésére, amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk kedves felhasználóinkat további ilyenkor hasznos számlázási tudnivalók mellett.

A Billzone.eu számlázó program a számlák teljesítési idő dátumát figyeli, az a  2011.12.31-ig szóló teljesítésű számlákon alapértelmezettként 25%-os ÁFA jelenik meg. 2012. január 1-je utáni teljesítésű számlákon alapértelmezettként 27%-os ÁFA tartalom fog megjelenni.

A 27%-os ÁFA hatályba lépése után (2012.01.01.) a számlázó továbbra is lehetőséget nyújt a 25%-os ÁFA használatára (2012. február 15-ig) az alábbiakban felsorolt egyes esetek kezelésére.

ÚTMUTATÓ AZ ÁFA MÉRTÉK VÁLTOZÁS SZÁMLÁZÁST ÉRINTŐ ESETEIHEZ:

Az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII tv.) 82.§. (1) bekezdése szerint 2012. január elsejével az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka.

Ez azt jelenti, hogy a 2011. december 31-ig kiállított és 2011. december 31-ig lezárult teljesítésről szóló számlákon az ÁFA minden esetben 25%.

A 2012.01.01-jétől az ÁFA törvény módosítása alapján az általános ÁFA kulcs 27%, így minden olyan esetben, amelyet nem említ külön kivételezettnek a törvény, 27 százalékos ÁFA-t kell alkalmazni a számlákon.

FŐSZABÁLY: Az ÁFA törvény 84. §.-a szerint „a fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni”. Előfordulhat tehát olyan eset, miszerint a számla már a megemelkedett ÁFA (27%) hatályba lépése után kerül kiállításra, de a teljesítés még az alacsonyabb százalékú ÁFA (25%) idején történt meg, akkor az ÁFA tartalom a teljesítés dátumához igazodik.

Az ÁFA törvény az ÁFA mérték változásával összefüggésben ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKET állapít meg (269-275.§):

  • Előleg számlázása - ÁFA törvény 275. § (1):

A 27%-os ÁFA-t először akkor kell alkalmazni, amikor az előleg jóváírása, kézhezvétele 2012. január 1. napjára esik, vagy azt követi.

JÓ TUDNI: Előleg számlán 2011.12.31-ig 25%-os ÁFA-t kell szerepeltetni, majd a 2012. január 1-je utáni végszámlán az előlegnek még ismét 25%-osnak kell lennie, de a hátralékos összegnek már 27%-osan kell szerepelnie.

  • Határozott elszámolású ügyletek számlázása:

Az ÁFA törvény 58 §. paragrafusa rendelkezik a határozott elszámolású ügyletekről. Az említett paragrafus szerint, ha a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, akkor a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége. A köznyelv ezt nevezi folyamatos teljesítésű számlázásnak, amikor is a teljesítés dátuma és a fizetési határidő megegyezik.

Áfa tv. 58.§. ÁFA tv. 58.§.

Ebben az esetben az ÁFA törvény szerinti teljesítés (számlán szereplő) eltér a gazdasági tevékenység tényleges teljesülésétől, a számvitel szerinti teljesítéstől.

a) A számvitel szerinti teljesítés 2011. december 31-ig befejeződik (ÁFA tv. Átmeneti rendelkezések 275. § (3):

Abban az esetben, amikor számlázáskor a teljesítés időpontját az ÁFA törvény 58. §-a szerint kell megállapítani – azaz a folyamatos teljesítés következtében a teljesítés dátuma és a fizetési határidő megegyezik –, amely 2012. január 1-je utáni, UGYANAKKOR  a gazdasági tevékenység tényleges teljesítése 2011. december 31-ig lezárul, AKKOR AZ ÁFA MÉRTÉK VÁLTOZÁSÁRA TEKINTETTEL a számlán 25%-os ÁFA-t kell használni.

Áfa tv. 275.§. (3) ÁFA tv. 275.§. (3)

b) A számvitel szerinti teljesítés 2011. december 31. előtt kezdődik és 2012. január 1-je után fejeződik be (ÁFA tv. Átmeneti rendelkezések 275. § (4):

Abban az esetben, amikor számlázáskor a teljesítés időpontját az ÁFA törvény 58. §-a szerint kell megállapítani – azaz a folyamatos teljesítés következtében a teljesítés dátuma és a fizetési határidő megegyezik –, amely 2012. január 1-je utáni, UGYANAKKOR a gazdasági tevékenység tényleges teljesítése 2011. december 31. előtt kezdődött és 2012. január 1. napján vagy azt követően fejeződik be, AKKOR AZ ÁFA MÉRTÉK VÁLTOZÁSÁRA TEKINTETTEL a számlán a teljesítés szerint IDŐARÁNYOSAN 25% és 27%-os áfát kell feltűntetni.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a számlán két tételként fog szerepelni, külön  tételként a 25%-os és külön a 27%-os áfatartalommal rendelkező tétel.

Áfa tv. 275.§. (4) ÁFA tv. 275.§. (4)
FONTOS: Jelen cikk az ÁFA törvény vonatkozó pontjainak hatályba lépése előtt keletkezett, így előfordulhat, hogy a hatályba lépett törvény vagy annak végrehajtási rendeletei időközben módosításra kerülnek és az itt tárgyaltaktól eltérő eljárást tartalmaznak majd.
Hivatkozás:
NAV: Az elszámolási időszakos ügyletek áfa-rendszerbeli megítélése
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 82.§. (1)
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 84.§.
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 58.§.
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 269-275.§.
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 275.§. (1)
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 275.§. (3)
Áfa törvény (2007. évi CXXVII tv.) 275.§. (4)