Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Hogyan állítsunk ki módosító számlát?

Módosító számlát olyan esetekben kell létrehoznunk, amikor valamilyen alapadat nem helyes a számlán, pl. címadatok elírása, helytelen adószám. Ilyenkor az eredeti számla módosítható számlával egy tekintet alá eső okirattal. Mutatjuk hogyan:

Módosítás oka

Ha a számla formai hibákat vagy alaki hiányosságokat tartalmaz. Ilyen lehet például: címadat elírásadóalap változásdátum elírás, stb.

Számlával egy tekintet alá eső okirat

Azok az okiratok, amelyek egy adott számlára hivatkozva annak adattartalmát módosítják.

Fontos: számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében is biztosítani kell pl. az adattartalom sértetlenségét, az eredet hitelességét és az olvashatóságot, továbbá a számlával egy tekintet alá eső okiratnak is adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatnak kell lennie. Ha a számlával egy tekintet alá eső okirat SZÁMLA, akkor a számlára vonatkozó előírásokat itt is alkalmazni kell, pl. számla alaki és tartalmi követelmények.

Lépésről lépésre:

1. A Számlák fül alatt a Sztornó (érvénytelenítő) számla létrehozása linkre kattintunk:

2. Kiválasztjuk a sztornózni kívánt számlát, majd a Módosító számlát választjuk ki a Bizonylat típusa mellett:

3. Javítjuk a számlán az elírt adatokat, pl. elírt címadatot
4. A Tételsoron minden "0-ás" tételként szerepeljen
5. Kiállítás okaként kerüljön feltüntetésre a módosító számla kiállításának oka (pl. helytelen címadatok módosítása)

Jó tudni: Nincs akadálya annak, hogy egy számlával egy tekintet alá eső okirattal több számlát módosítson a számlakiállító. Viszont fontos, hogy a csoportos módosító bizonylaton valamennyi módosítandó számla tekintetében világosan és átláthatóan szerepeltetni kell a módosítandó számlákra történő hivatkozás, valamint azt, hogy az egyes számlák melyik adatát érinti a módosítás.

Módosíthatok sztornó számlával is?

Elfogadott az a gyakorlat is, amely szerint a számlakibocsátó a számla hibáját nem egy számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálja, hanem érvényteleníti (sztornózza) a korábban kibocsátott hibás számlát és egy új (hibátlan) számlát állít ki. Ebben a módszerben úgy kell tekintenünk, hogy az érvénytelenítő (sztornó) számla és az új számla együttesen alkotja a módosító számlát, amely az eredeti számla adatát korrigálja.