Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Csoportos adóalanyiság és számlázás

Mit jelent a csoportos adóalanyiság? Kik lehetnek a tagjai? Hogyan kell számlázni csoportos adóalanyként? 

  CSOPORTOS ADÓALANYISÁG

A csoportos adóalanyiság az ÁFA rendszerben önkéntesen választható lehetőség a belföldi kapcsolt vállalkozások számára. A csoportos adóalanyiság lényege, hogy a csoporttagok belső, egymás közötti kapcsolataiban az áfa elszámolás és a tagok önálló adóalanyisága megszűnik. A tagok külső, csoporton kívüli ügyletekben együttesen járnak el csoportként.

  CSOPORTOS ADÓALANYISÁG FELTÉTELEK

* csoportos adóalanyiság megalakításához minimum két adózó szükséges (maximum határ nincsen). 
* egy adózó egyszerre csak egy csoportos adóalanyiság tagja lehet.
* hármas feltételrendszer teljesülése együttesen a csoport fennállása alatt végig.

 • szervezeti forma feltétele (csak a következő adózók alkothatják  a csoportot):
  gazdasági társaság
  egyesület
  európai részvétársaság
  szövetkezet
  európai szövetkezet
  egyéni vállalkozó
  magyarországi telephellyel rendelkező (ezáltal
  belföldi illetőségűnek minősülő) külföldi személy
  magyarországi telephellyel rendelkező (ezáltal
  belföldi illetőségűnek minősülő) külföldi cég

FONTOS: a csoporttagok lehetnek eltérő szervezeti formával rendelkezők, azaz lehet tag egyéni vállalkozó és kft. is egyaránt egyszerre. 

 • kapcsoltsági viszony feltétele (szoros összefonódás a tagok között)
  Ebben az esetben nem elegendő a hagyományos értelemben vett kapcsolt vállalkozási viszony, hanem többségi befolyású viszony fennállása szükséges: legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal kell rendelkeznie az egyik csoporttagnak (a közvetett vagy közvetlen befolyás további követelményekhez között).
 • számviteli rendszerre vonatkozó követelmények feltétele 
  • egységesen minden tag a naptári év szerint (és azonos mérlegfordulónappal) működjön
  • minden tag egységes könyvviteli zárlat/beszámoló szabályt alkalmazzon. 
  Áfa tekintetében a csoport egyetlen adóalanyként viselkedik: a csoporttagok tevékenységükről egy áfa bevallást nyújtanak be (csoporttagok együttesen fizetendő és levonható áfa-jával), míg a csoporttagok egymás közötti gazdasági eseményei kapcsán áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik.

  CSOPORT LÉTREJÖTTE

Ha az érintett adózók úgy döntenek, hogy csoportos adóalanyok kívánnak lenni, úgy közös kérelmet kell benyújtaniuk az adóhaótág részére. A bejelentés során meg kell jelölni a csoporttagok által kijelölt csoportképviselő céget és a csoporttagokat (csoporttag neve, címe saját adószáma).  

A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakában együttesen minősül egy adóalanynak. Az adóalanyisághoz fűződő jogok és kötelezettségek esetében az eljáró a kijelölt csoport képviselő.

  CSOPORT AZONOSÍTÓ SZÁM (CSASZ)

Az adóhatóság a csoport létrejöttének engedélyezését egy engedélyező határozatban állapítja meg. Az engedélyező határozat tartalmazza a csoport csoportazonosító számát (CSASZ). 
A csoport társasági adózásával kapcsolatós adóügyeiben a csoportazonosító számra, mint adóaszámra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. 

  SZÁMLÁZÁS

CSOPORTOS ADÓALANY SZÁMLAKIBOCSÁTÓ

A hatályos jogszabályok szerint a csoportképviselő a csoportazonosító számot a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok gyakorlása érdekében kiállított minden iraton fel kell, hogy tüntesse.

Ez a számlára is igaz, tehát a számlakibocsátó kötelező a számlán azt az adószámot feltüntetni, amely alatt a gazdasági esemény történik. Amennyiben az eladó csoportos áfa-alany, akkor az Áfa törvény előírásainak megfelelően az eladó a csoport, így a csoportos adószám feltüntetése kötelező, míg a számlának nem kötelező tartami eleme a csoporttag adószáma, de megjeleníthető. 

Tehát, ha az eladó csoportos tag, akkor a számlán az alábbiak szerint kell szerepeltetni az adószámokat: 
Csoportazonosító szám: XXXXXXX-5-XX (kötelező)
Csoporttag adószáma:  YYYYYYYY-4-YY (opcionális)
Közösségi adószám: HUXXXXXXXX (közösségi ügylet esetén kötelező)

CSOPORTOS ADÓALANY VEVŐ

Amennyiben a vevő tájékoztat minket arról, hogy csoportos adóalanyiság alá tartozik, akkor a részére kiállított számlán az adószám helyére a csoportazonosító számot kell beírni kötelezően, míg a csoporttag adószám helyére a vevő "saját" adószáma írható be opcionálisan. 

CÉGREGISZTRÁCIÓ A BILLZONE.EU-ban

Csoportos adóalanyiság esetén a regisztráció során a csoport azonosítószámot (CSASZ) kell megadni az adószám mezőben. Ennek az az oka, hogy a NAV ONLINE SZÁMLA adatszolgáltatás esetében a csoportos adóalany nevében kell adatot szolgáltatni, azaz az adatokat a csoportos adóalany technikai felhasználójával kell beküldenie a számlázónak. 

Amennyiben regisztráló cégként (számlakibocsátóként) szeretné a számlán feltüntetni a "saját" adószámát, akkor azt a csoporttag adószáma mezőben lehet megadni (API-n: groupMemberVatNumber mező). 

Címkék:
számlázás