Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Harmadik országbeli ügyletek

Harmadik országba számlázol, ezért érdekel, hogy milyen szabályok és tudnivalók vonatkoznak cégedre? Összefoglaljuk.

Harmadik országba számlázhatsz magánszemély vagy cég részére egyaránt. 

Harmadik országbeli számlázás magánszemély részére: 

Harmadik országbeli magánszemély részére történő termékexport számlázása esetében főszabály szerint a teljesítés helye az, ahol a szolgáltatás nyújtója (számlakiállító székhelye) megtalálható. Jelen esetben a számlakiállító székhelye a vállalkozásod székhelye, azaz Magyarország, így a számlának magyar ÁFA kulcsokat kell tartalmaznia. Alanyi adómentes számlakiállító esetében alanyi adómentesként állítható ki a számla. 

Kivételek: 

Ha a szolgáltatás helye harmadik országbeli, akkor a szolgáltatás az ÁFA területi hatályán kívül esik, ezért a számla ÁFA mentes lesz és mentességként az "ÁFA területi hatályán kívüli" indokot kell szerepeltetni.

Harmadik országbeli számlázás cég (adóalany) részére:

Harmadik országbeli adóalanynak minősül, aki rendelkezik az adott ország által kiállított adószámmal vagy cégjegyzékszámmal. Ennek az azonosítónak szerepelnie kell a számlán.

a) Termékexport értékesítése esetén teljesülnie kell az ÁFA törvény 98-109.§-a szerinti feltételeknek, ekkor áfamentes az értékesítés. 

b) Szolgáltatásnyújtása esetén az ÁFA területi hatályán kívül esik az ügylet, ezért a számla ÁFA mentes lesz és mentességként az "ÁFA területi hatályán kívüli" indokot kell szerepeltetni.

Milyen ÁFA kulcsot használjak a számlán?

Nem mindegy, hogy a harmadik országbeli vevőd részére terméket értékesítesz vagy szolgáltatást nyújtasz, mert eltérő adómentességi okot kell megjelölnöd a számlán.

a) Szolgáltatásnyújtás esetében: az ÁFA területi hatályán kívül esik a szolgáltatás nyújtása, ezért mentességként az "ÁFA területi hatályán kívüli" indokot kell szerepeltetni.

Billzone.eu Online Számlázóban: "O" ÁFA kulcs 

b) Termékértékesítés esetében az ÁFA tv. 98-102.§ szerint: "Mentes az adó alól a termék Közösségen (EU-n) kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan" a mentesség oka.

Billzone.eu Online Számlázóban: "G-AAA1 / (EXP) 

JÓ TUDNI: 

A termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtása szintén adómentes: 
G-AAA2 / (EXPK) - Mentes az adó alól az export termékértékesítéshez közvetlen kapcsolódó szolgáltatásnyújtás az ÁFA törvény 102§ (2) szerint.

Címkék:
számlázás