Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Közösségi adószám tudnivalók

Közösségi adószám tudnivalók egyben és közérthetően. 

Mikor van szükség a Közösségi adószámra?

Közösségi adószámra akkor van szükség, ha valaki az Európai Közösség más tagállamú adóalanyokkal létesít üzleti kapcsolatot.

Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

Közösségi adószámot annak a közösségi adószámmal még nem rendelkező áfafizetésre kötelezett adóalanynak kell igényelnie, aki az EU valamelyik tagállamú adóalanyával szeretne üzleti kapcsolatot létesíteni.

Mit értünk üzleti vagy kereskedelmi kapcsolat alatt?

Kereskedelmi kapcsolat alatt értjük: 

 • a termékbeszerzést = ha cégünk terméket vásárol.
 • a termékértékesítést = ha cégünk terméket ad el.
 • a szolgáltatásnyújtást = ha cégünk szolgáltatást nyújt.
 • a szolgáltatás igénybevételét = ha cégünk szolgáltatást vesz igénybe.

Kinek kötelező Közösségi adószámot kérnie?

Kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak, ha:

 • Közösségen belüli termékbeszerzést végez
 • Közösségen belüli termékértékesítést végez
 • Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv 37. § szerinti szolgáltatást nyújt.
 • Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatást vesz igénybe.

A közösségen belüli számlakiállítási tudnivalókról bővebben ITT olvashat.

Közösségi adószámot kell kérnie a következő, különleges adózói körnek

Közösségi adószámot kell igényelniük azoknak is, akiknek a tárgyévben a Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke az 10 000 eurót meghaladja és az alábbi adózói körhöz tartoznak: 

 • kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
 • kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,
 • áfafizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy,
 • alanyi adómentességet választó adóalany.

Az adószámot még az előtt a közösségi beszerzés előtt kell kérni, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja.

Az euróban meghatározott érték forintra történő átszámításakor a 2003. évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni (252,19 forint/euró). Az átváltással kapott összeget 100 000 forintra, illetőleg ha az átváltás eredményeként kapott összeg nem haladja meg a 100 000 forintot, 1000 forintra kell kerekíteni. Az így meghatározott értékhatár 2 500 000 forint.

Az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás igénybevétele

Közösségi adószámot kell igényelniük azoknak is, akik a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe: 

 • kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
 • alanyi adómentességet választó adóalany,
 • kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany.

A közösségi adószám igénylésének módja

A közösségi adószámot a NAV illetékes igazgatósága állapítja meg az adózó kérelme alapján. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy az adózó rendelkezik-e adószámmal, vagy sem. 

Közösségi adószám igazolása a NAV részéről

Az adózó bármikor kérheti közösségi adószámának igazolását az adóhatóságtól. A NAV illetőségigazolás formájában igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a közösségi adószámról. 
A kiadott igazolás minimális adattartalma a következő:

 • a kiállító igazgatóság és a szervezeti egység neve, címe,
 • az adózó neve/megnevezése,
 • székhely/telephely címe,
 • adószáma, közösségi adószáma,
 • közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete, illetve érvényessége vége,
 • az igazolás kiállításának helye, időpontja.

Az illetékmentes igazolás magyar, vagy kétnyelvű (magyar és angol) igazolásként is kérhető.

Közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdő időpontja

 • Ha a közösségi adószámot a NAV-hoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg kérték, akkor az alkalmazhatóság kezdete megegyezik az adóköteles tevékenység kezdetével. 
 • Már működő, adószámmal rendelkező adózók közösségi adószáma esetében az alkalmazhatóság kezdete a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával egyezik meg. Az előterjesztés napja: postán érkezett kérelem esetén a postára adás, személyesen benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának, elektronikus úton megküldött kérelem esetén a küldés napja. 

Közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítése adóhatóságtól

A Közösség másik tagállamában illetőséggel rendelkező partner közösségi adószámának érvényességéről, illetve azonosító adatainak pontosságáról megerősítés kérhető a NAV-tól.

Megrerősítésre kerül a közösségi partner:

 • közösségi adószáma érvényességének
 • azonosító adatai: név és cím.

A megerősítés kérhető telefonon, levélben, de elektronikusan is. Az Európai Bizottság erre létrehozott weboldalán hiteles módon ellenőrizhető a kiállított Közösségi adószám: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Közösségi adószámok felépítése

A Magyarországon kiadott közösségi adószámok az országot azonosító "HU" kódból, valamint az adószám, illetve csoportazonosító szám 8 jegyű törzsszámából épülnek fel a következőképpen: HU12345678

A további országok szerinti közösségi adószám formátumról ITT olvashat.

Közösségi adószám megjelenítése

Adózónak a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie, így a kiállított vagy befogadott számláján is szerepeltetni kell.