Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Használt ingóság, műalkotás viszonteladói értékesítése

Ki számít viszonteladónak? Milyen szabályok vonatkoznak rá? Tisztázunk minden fontos fogalmat, és feltételeket.

Ki a viszonteladó?

A viszonteladó olyan kereskedő, aki a terméket nem saját fogyasztásra vásárolja, hanem azért, hogy azt továbbértékesítse, azaz haszonnal eladja a végfelhasználó számára. A továbbértékesítéshez szükséges beszerzés történhet  kis- és nagykereskedőként egyaránt vagy esetleg külföldről (import) annak érdekében, hogy a hazai piacon történjen meg az értékesítés. 


Viszonteladó értékesítésére vonatkozó szabályok

A viszonteladók tevékenységére – az új közlekedési eszköz értékesítésére irányuló adómentes ügyletek kivételével – az Áfa tv. 214-227. §-ában meghatározott különös szabályokat kell alkalmazni. 

Az adó alapja

Használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség viszonteladó általi értékesítése esetében az adó alapja a viszonteladó árrése, csökkentve magával az árrésre jutó adó összegével. 

Mi az az árrés?

Az árrés a termék értékesítési árának (kisebbítendő tag) és beszerzési árának (kivonandó tag) a különbözetével egyezik meg. Abban az esetben, ha a számítás eredményeként a különbözet nem pozitív előjelű, árrésként nulla érték veendő figyelembe.

Feltételek

A fenti különös szabályok feltétele, hogy  viszonteladó részére az előzőekben felsorolt termékeket a Közösség területéről a következők bármelyike értékesítette:

  1. nem adóalany személy, szervezet;
  2. olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítése mentes az adó alól;
  3. alanyi adómentes adóalany vagy olyan adóalany, akire (amelyre) ilyen minőségében a Közösség nyilvántartásbavétele helye szerinti tagállamának azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 282-292. cikkeinek, feltéve, hogy termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz;
  4. másik viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 312-325. cikkeinek.

Számlázás

Az ilyen ügyletről kibocsátott számlán szerepelnie kell a:

  • „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek”

                               VAGY

  • „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”

                               VAGY

  • „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezésnek. 

JÓ TUDNI: 

A billzone.eu számlázó rendszerben a különbözet szerinti adózáshoz az alábbi ÁFA kulcsokat kell használni: 
D - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § p) pontja alapján: utazási irodák.
F - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: használt cikkek.
I - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: műalkotások.
J - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: gyűjteménydarabok és régiségek.

Címkék:
számlázás