Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Automatikus jogszabálykövetés

A Billzone.eu rendszerben történő jogszabálykövetés az alábbiak szerint automatikusan történik:

A) MAGYARORSZÁGON SZOLGÁLTATOTT SZÁMLÁZÓ PROGRAMRA VONATKOZÓAN 

a)  Szolgáltató vállalja, hogy a Billzone.eu weblap alatt üzemelő számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül sorfolyamatosan biztosítja a sorszámozást. A számlázó program megfelel Magyarországon az alábbi jogszabályi előírásoknak és jogszabályi kötelezettségeknek: 

•    2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

•    2017. évi CLI tv az adóigazgatási rendtartásról;  

•    2000. évi. C. törvény 166-169.§-a; 

• 23/2014. (VI.30.) NGM-rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 

•    1/2018. (VI.29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

•    Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény („Bizalmi törvény”) rendelkezései. 

b)  Szolgáltató a magyarországi gépi számlakiállítást érintő jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és amennyiben azok változása szükségessé teszi, a Szolgáltatások módosítását haladéktalanul megkezdi, a jogszabályban előírt határidőre elvégzi. 

c)   A Számlakibocsátó felel minden olyan számlakibocsátási kötelezettségért, amely a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályok szerint Számlakibocsátót terheli. Jelen kötelezettség a számla adattartalmával, adóigazgatási azonosításra alkalmasságával kapcsolatos követelmények teljesítését jelenti. 

B) MAGYARORSZÁGON KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSI ORSZÁGOKBAN SZOLGÁLTATOTT SZÁMLÁZÓ PROGRAMRA VONATKOZÓAN 

a) A Billzone.eu Magyarországon kívüli szolgáltatási országaiban (Ausztria, Németország, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) megfelel a mindenkor hatályos EU általános irányelveinek, illetve az általános országspecifikus adatok (ÁFA kódok, pénznem, specifikus mezők, stb.) a rendszerben ennek megfelelően paraméterezettek. 

b)  A Magyarországon kívüli szolgáltatási országok esetében a szolgáltatáson belüli jogszabálykövetés az EU általános irányelveket követi, de csak részben tartalmazza a helyi specifikus szabályok követését. A szolgáltatás igénybevételekor Számlakibocsátó kötelessége meggyőződni arról, hogy a számlázó program megfelel a Számlakibocsátó külföldi székhelyein hatályban lévő jogszabályi kötelezettségeknek.  

c) Egyesült Királyság esetében a 2020.02.01-jét követő BREXIT után a rendszerben nem történik jogszabálykövetés 

C) ELEKTRONIKUS SZÁMLA SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN 

  1. Szolgáltató felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.  
  2. A Billzone.eu elektronikus számlái megfelelnek az 2010/45/EU irányelv előírásainak. 
  3. A Billzone.eu elektronikus számlái digitális aláírással vannak ellátva. Az aláírói tanúsítvány szolgáltatója a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. (aláírás tulajdonosa: N-Ware Kft.). Ezen felül a billzone.eu elektronikus számláin a hitelesítési folyamat során - az elektronikus adatok magas fokú védelme érdekében - az elektronikus PDF számlából NAV hash kódot képzünk ,majd a hash kód beküldésre kerül a NAV részére megőrzésre. 

ÖSSZEFOGLALÁS: A magyar szolgáltatók között egyedülálló módon nemcsak a magyarországi jogszabályoknak, hanem a vonatkozó EU-s direktíváknak az általános figyelemmel követését is fontosnak tartjuk. Magyarországon a helyi jogszabályok teljes megfelelése történik, míg az EU országaiban az EU direktívák szintjén történik a jogszabálykövetés. Az EU országok lokális, helyi törvényeinek történő megfeleléssel kapcsolatosan konkrétan meg kell vizsgálnunk az érdekelt országok törvényi hátterét. Ilyen esetben egyedi ajánlat keretében történhet helyi törvényekhez illeszkedő fejlesztés a rendszerben. 
Címkék:
számlázás