Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Ügynöki tevékenység számlázása

Mi az ügynöki tevékenység? Hogyan adózik és hogyan kell számlázni?

Mi az ügynöki tevékenység?

Ügynöki tevékenység alatt azt értjük, hogy megbízó megbízza az ügynököt arra, hogy elősegítse a megbízó és egy harmadik személy (vevő) között gazdasági esemény megvalósulását. A megvalósuló gazdasági esemény lehet: termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás beszerzése vagy értékesítése egyaránt. 

Tipikus ügynöki tevékenység például a biztosítási alkusz. 

Ügynöki tevékenység adózása

Az ügynöki tevékenység az ÁFA tv. alapján szolgáltatás nyújtás tevékenységnek minősül és annak megfelelően adózik. 

FONTOS

Az ügynöki tevékenység akkor is szolgáltatás nyújtás, hogyha az ügynöki szerződés tartalma termékértékes közvetítéséről szól. 

Ha az ügynöki tevékenység teljesítés helye belföld, akkor az ügynöknek 27 %-os mértékű általános forgalmi adót kell felszámítania a megbízója felé.

Ha az ügynöki tevékenység által létrejött ügylet a fordított adózás hatálya alá esik, akkor is 27%-os mértékű ÁFA-t kell elszámolnia ügynöknek a megbízója felé, mert a fordított adózású ügylet a megbízó és a vevő között megvalósuló gazdasági esemény. 

Ügynöki tevékenység számlázása

Az ügynök az ügynöki jutalékről kizárólag a megbízója részére állíthat ki számlát. Ha az ügynök a megbízója nevében köthet ugyan szerződést a vevővel, abban az esetben sem állíthat ki a vevő részére számlát, csakis a közreműködésével létrejött ügylet után kapott ügynöki díjazásról számlázhat a megbízó részére. A létrejött gazdasági ügyletről a számlázási kötelezettség a megbízót terheli, ugyanis a teljesítés a megbízó és vevő között jön létre. Vevő és ügynök közötti jogviszonyról NEM beszélhetünk, mivel az ügynök a megbízója nevében jár el. 

A belföldön teljesített ügynöki szolgáltatást terhelő adó általános mértéke az adóalap 27 %-a.

Ügynöki tevékenység teljesítési helye

Az ügynöki tevékenység esetében is meg kell határozni a teljesítés helyét, amelynek a meghatározásában az ÁFA tv. vonatozó pontjai az irányadóak. Tudj meg többet a teljesítési hely megállapításáról: itt.  

Az ügynöki tevékenység szolgáltatásnyújtás, amely esetben a teljesítés helye határozza meg, hogy az adott szolgáltatás az ÁFA területi hatálya alá esik-e vagy sem. Továbbá pedig meg kell állapítani, hogy a szolgálatásnyújtás magánszemély vagy cég részére törtérnik:

  • általános szabály szerint magánszemély részére nyújtott szolgáltatás esetében a teljesítési hely az a hely, ahol a megrendelő magánszemély székhelye (székhely hiányában a teljesítéssel értintett állandó telephelye van),
  • cég részére nyújtott szolgáltatás esetében általános szabályként a szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatást nyújtó székhelye, illetve a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye van.

JÓ TUDNI

Ha az ügynöki szolgáltatás igénybe vevője olyan magánszemély, aki nem rendelkezik belföldön székhellyel, illetve állandó telephellyel, továbbá más tagállamban, vagy harmadik országban rendelkezik illetőséggel, akkor a teljesítés helye nem belföld, ezért az ügynöki szolgáltatás ellenértékéről szóló számla ÁFA mentes lesz (oka: a teljesítés az ÁFA terülti hatályán kívüli).

Adómentes ügynöki tevékenység

Az ÁFA tv. szerint mentes az adó alól a belföldön teljesített ügynöki szolgáltatás, ha:

  • az ügynök közreműködésével léltrejött ügylet az ÁFA tv. 98-109. § alá tartozik,
  • az ügynök közreműködésével létrejött ügylet teljesítési helye a Közösség területén kívül van. 

FONTOS

Adómentességet kizárólag a belföldön teljesített ügynöki tevékenység élvezhet.