Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Vagyoni értékű jog számlázása

Mi az a vagyoni értékű jog? Hogyan kell számlázni? Milyen ÁFA kulcsokat használjunk a számlán vagyoni jog értékesítése esetében?

Vagyoni értékű jog

Vagyoni értékű jognak tekintünk minden olyan jogot, amely a cég vagy vállalkozás által megszerzett olyan jog, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, továbbá nem kapcsolódik tulajdonjoghoz vagy szellemi termékhez. 

Példa vagyoni értékű jog esetére: 

  • liszensz (licence) jog
  • szellemi termék felhasználási joga
  • nem ingatlanhoz tartozó bérleti jog, pl.: gépek bérleti joga tartós használatra
  • nem ingatlanhoz tartozó használati jog, pl.: gépek használati joga tartós használatra
  • nem ingatlanhoz kapcsolódó koncessziós jog, pl.: rádió frekvencia használati joga
  • vagyonkezelői jog
  • ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.

Vagyoni értékű jog jellemzője

Vagyoni értékű jog esetében nem beszélhetünk tulajdonjogról, azonban az a vállalkozás, amely vagyoni értékű jogért fizet, az tulajdonosként viselkedik az adott megszerzett jog alapján. A megszerzett jog minden esetben tartós jog. 

FONTOS

Ingatlanhoz NEM kapcsolódhat vagyoni értékű jog. 

Vagyoni értékű jog vagy szellemi tulajdon

Egy számítógépes szoftver megvásárlása vagyoni értékű jog vagy szellemi termék? Egy szoftverfejlesztő cég által fejlesztett program, alkalmazás saját előállítású szellemi termék, mivel ez a cég tulajdona. Ezt a szellemi terméket értékesítheti az alábbiak szerint: 

  • ha a vállalkozás a szoftver tulajdonjogát nem adja el, csak használati jogot, liszenszet (licence) biztosít a szellemi termékének használatához, akkor a vevő VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGGAL rendelkezik.
  • ha a vállalkozás a szoftver tulajdonjogát eladja a vevője részére, akkor a vevő tulajdonjogot szerez a SZELLEMI TERMÉK felett. 

JÓ TUDNI

Márkanév esetében lehet tartós vagyoni értékű jog alapján a márkanév használata vagy levédett szellemi termék egyaránt. Külön döntést igényel, hogy melyik jog alapján használja az adott cég a márkanevet. 

Vagyoni értékű jog számlázása

A vagyoni értékű jog ellenértékének megfizetése előre történik, nem lehet a későbbi folyamatos működés során a kifizetés. Liszensz (licence) esetében is a kifizetés adott időszakra előre szóló.

Az Áfa tv. 13. § (1)-(2) értelmében a vagyoni értékű jog értékesítése szolgáltatásnyújtásnak minősül, ugyanis szolgáltatás nyújtása bármely olyan ügylet, amely nem termék értékesítése, továbbá magában foglalja a vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedését. Az Áfa tv. értelmében a szolgáltatásnyújtás ÁFA fizetési kötelezettséggel jár: szolgáltatásnyújtás esetében a számlán szereplő ÁFA mértékének megállapításához a teljesítési hely megállapítása szükséges.

Teljesítési hely megállapítása blogcikkünkben a témában bővebb információ itt található.