Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Számla végösszeg kiírása betűvel

Kötelező-e kiírni a számla végösszegét betűvel is?

Ha igen, akkor hogyan történjen meg a betűvel történő kiírása?

A számlán a fizetendő végösszeg feltüntetését betűvel a magyarországi hatályos jogszabályok alapján nincsen előírás, de törvény nem is zárja ki a többletinformáció megjelenítését. 

Mi a célja a végösszeg betűvel történő kiírásának?


A számla fizetendő végösszegének betűvel történő megjelenítésének a kézi számlatömbök (készpénzfizetési számlák) idejében nagyobb jelentősége volt, hiszen a kézzel írt számlán könnyen előfordulhatott, hogy a végösszeghez bárki hozzáírhatott még számot vagy számokat, akár egy nullával többet fizettetett ki az ügyfelével a leleményes számlakibocsátó. 

Amennyiben a kézzel kiállított számlán a számmal kiírt összeg mellett szerepeltetik betűvel is a számla összegét, akkor az kevesebb csalásra ad lehetőséget. Mentesíti az ügylet feleit az összeg esetleges félreolvasásától és abból eredő bonyodalmaktól.

Számítógéppel kiállított papíralapú vagy e-számla esetében: 
Számítógéppel kiállított papíralapú vagy e-számla esetében a nyomtatott számlán nem kötelező a fizetendő összeg kiírása betűvel, a kézzel utólag ráírt számok hamisításának lehetősége igen kicsi. 
E-számla esetében a hiteles számla a digitális fájl, így lehetőség sincsen a számlára utólagosan kézzel rávezetni többletinformációt a számlára. 

Milyen helyesírás szerint írjuk a számlára a végösszeget?

1. Kötelező a magyar helyesírás szabályait betartani:
amennyiben a számlára kiírásra kerül betűvel is a fizetendő összeg, akkor a magyar helyesírás számnevekre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni a megjelenítéskor. Tehát nem írható például a "2000" összeg "kettő-nulla-nulla-nulla" formában a számlára. 

2. Kétezerig minden számnevet egybeírunk: 
A magyar helyesírás szabályainak megfelelően 2000-ig minden számot egybeírunk az alábbiak szerint, pl. ötvenhat, hétszáznyolcvankettő.

3. Kétezer feletti kerek számokat is egybeírjuk: 
A magyar helyesírás szabályainak megfelelően egybeírjuk a 2000 feletti ezres (pl. ötezer, tízezer) és az annál nagyobb kerek számokat is (pl. ötszázezer, kétmillió, hatmilliárd). 

4. Kétezer feletti számok tagolása:
A kétezren felüli nem kerek számokat hátulról számított hármas csoport szerint
tagoljuk, és a tagok közé kötőjelet teszünk.
Pl:
3 408 ( háromezer-négyszáznyolc)
126 716 ( százhuszonhatezer-hétszáztizenhat )
5 000 377 ( ötmillió-háromszázhetvenhét) 

JÓ TUDNI: 
A fizetendő végösszeg eltérhet a számla végösszegétől készpénzes számla esetében. 
2008. március 1-jén a Magyar Nemzeti Bank kivonta a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket, így készpénzes számla esetében a tényleges befizetés 5 és 10 Ft-ra kerekített összegben történik meg.