Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Vállalkozás fantázianeve

A webáruházadnak fantázianevet adnál? Mit kell tudni a fantázianév használatáról?

Cégnév

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (továbbiakban: Cégtörvény) egy átfogó jogszabály, amely a vállalkozások és cégek létrehozásával, működésével és megszűnésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Cégtörvény 3. pontja meghatározza a cégnév fogalmát és előírásait. 

A cégnév egy vállalkozás vagy cég hivatalos neve, amely azonosítja és megkülönbözteti azt más vállalkozásoktól. A következő fontos elemeket tartalmazza:

* Cégnév kötelező elemei: A cégnévnek tartalmaznia kell a vállalkozás jogi formáját vagy a cég típusát. Ez lehet például "Kft." (korlátolt felelősségű társaság), "Zrt." (zártkörűen működő részvénytársaság), "Bt." (betéti társaság) vagy más jogi forma megnevezése.

* Unikális név: A cégnévnek egyedinek kell lennie, nem lehet megegyező vagy megtévesztő más már bejegyzett vállalkozások vagy védjegyek nevével. Azonos vagy hasonló nevek használata, amelyek összetéveszthetőek más vállalkozások nevével, jogi konfliktust okozhat.

* Cégnév bejegyzése: A cégnév bejegyzése a Cégbíróságon történik. A vállalkozásnak be kell nyújtania egy cégalapítási okiratot, amely tartalmazza a vállalkozás alapvető adatait, ideértve a cégnév kiválasztott változatát is. A Cégbíróság ellenőrzi a cégnév megfelelőségét és egyediségét.

* Védett nevek: Bizonyos nevek vagy kifejezések nem használhatók cégnévként, hacsak engedélyt nem kapnak. Például állami vagy nemzetközi intézmények nevei, jogi védelmet élvező márkanevek vagy más speciális jogi szabályozás alá tartozó nevek védettek lehetnek

TIPP:
Cégbejegyzés előtt érdemes ellenőrizni, hogy létezik-e már hasonló nevű cég. Így megelőzhető, hogy a cég alapító okiratának aláírása után kelljen nevetváltoztatnia a cégnek. 

Névfoglalás

Névfoglalással hivatalosan lefoglalhatjuk a kiválasztott cégnevet anélkül, hogy azonnal megalapítanánk a céget. A névfoglalást a cégbíróságnál lehet kezdeményezni, amely során 60 napig a lefoglalt nevet nem jegyezheti be más cég, illetve nem is kérhet névfoglalást más cég erre a névre vonatkozóan. Amennyiben ez alatt az idő alatt nem történik meg a cégbejegyzés, akkor a név felszabadul és újra felhasználható mások által. 

Mit értünk a vállalkozás fantázianeve alatt?

A vállalkozás fantázianév alatt általában egy olyan nevet értünk, amelyet a vállalkozás vagy az egyéni vállalkozó választ maga számára, és amely eltér a tulajdonos nevétől vagy a vállalkozás hivatalos bejegyzett nevétől. Ez a név lehet kreatív, vonzó vagy leíró jellegű, és segíthet a vállalkozásnak megkülönböztetni magát más versenytársaktól és felhívni a figyelmet.

Az egyéni vállalkozóknak lehetőségük van fantázianév használatára tevékenységük megjelölésére. Az alábbiakban összefoglaljuk a hatályos magyar jogszabályi előírásokat ezzel kapcsolatban:

Fantázianév használata:

Az egyéni vállalkozóknak joguk van fantázianév használatára, amely eltér a saját nevüktől. A fantázianév választásának nincs külön engedélyeztetési eljárása vagy regisztrációja. Az egyéni vállalkozó saját maga dönthet arról, hogy szeretne-e fantázianévet használni, továbbá megjelenítheti azt a vállalkozásához kapcsolódó anyagokon, például névjegykártyán, weboldalon stb.

Fontos:
Nem lehet tisztességtelen vagy megtévesztő név: Az egyéni vállalkozónak fantázianév választásakor ügyelnie kell arra, hogy ne válasszon olyan nevet, amely megtévesztheti a fogyasztókat vagy más gazdasági szereplőket. Továbbá tilos olyan fantázianévet választani, amely tisztességtelenül befolyásolhatja a vállalkozás piaci pozícióját.

Fantázianév bejelentése: 

A választott fantázianevet be kell jelenteni a NAV részére a "T101E" jelű nyomtatványon az ÁNYK-en keresztül vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) keresztül. 

Fantázianevet használó webáruház impresszuma

A fantázianevet használó webáruházaknak az impresszumában kell feltüntetnie a cég adataira vonatkozó információkat. A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény pontosan meghatározza, hogy a következő adatokat folyamatosan és könnyen hozzáférhető helyen kell megjelenítenünk a webáruházban:
* cégnév (szolgáltató hivatalosan cégbejegyzett neve)
* szolgáltató székhelye, telephelye
* szolgáltató elérhetősége: webhely, email cím és telefonszám
* szolgáltatást (céget) nyilvántartásba vevő hatóság neve
* adószám
* hatósági engedély
* webáruház tárhelyét szolgáltató cég adatai
* kamarai tagság

Példa: 
Cégnév: N-Ware Kft. (billzone.eu Online Számlázó szolgáltató)
Cím: 1139 Budapest, Gömb u. 26.  
Telefon: +36 (1) 785-1244
E-mail: support@billzone.eu
Web: www.billzone.eu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-921789
Adószám: 14825679-2-41
Hatósági engedély: N-Ware Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92554/2016.
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató: DoclerNet Hosting Kft.; 1101 Budapest, Expo tér 5-7; www. doclernet.hu

Fantázianév a számlán

Felmerül a kérdés, hogy fel kell-e tüntetni mindenképp az egyéni vállalkozó nevét a számlán, vagy elég a vállalkozás fantázianevét használni?

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Ev. tv.) 16. § (4) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó által kiállított számlán, illetve egyéb a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett iraton köteles feltüntetni a következő adatokat: 
* név
* „egyéni vállalkozó” megjelölés (vagy annak e.v. rövidítése) 
* nyilvántartási szám
* székhely cím
Az említett kötelező tartalmi elemeken túl bármilyen adat és információ szerepeltethető a számlán, így a fantázianév is szerepeltethető a számlán (illetve egyéb okiraton, bélyegzőn), de csak és kizárólag a kötelezően feltüntetendő adatok mellett. Önállóan és kizárólagosan a fantázianév az egyéni vállalkozó azonosítására nem alkalmas.

FONTOS TUDNI:
A NAV Online Számla rendszerben az adatszolgáltatás során a cégnév mezőkben csak a hivatalosan bejegyzett cégnév szerepelhet, ellenkező esetben hibás adatszolgáltatás keletkezik ERROR válaszüzenettel. 

TIPP:
Amennyiben marketing szempontból fontos, hogy a számlán a fantázianévként szereplő webáruház neve szerepeljen hangsúlyosabban az egyéni vállalkozói cégnév helyett, akkor lehetőség van egyedi számlakép kialakítására. 

Kérj ajánlatot egyedi számlaképre: support@billzone.eu!

Címkék:
számla számlázás