Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Számlakép előállító modul / Invoice template generate module (ConvertExternalInvoice)

HUN

CRM rendszerbe, számlázó programba integrálható Billzone.eu Számlakép előállító (ConvertExternalInvoice) modul.

ENG

Billzone.eu Invoice Template Generate (ConvertExternalInvoice) module that can be integrated into a CRM system and invoicing program.

HUN

A Billzone.eu Számlakép előállító modul integrációja esetén a Billzone.eu csak a számlaképet (PDF) hozza létre a megadott számlaadatok alapján. Ebben az esetben az eredeti számlázó osztja a számlasorszámot, az eredeti számlázóban jön létre a számlaadat, a számítási metódusok az eredeti számlázóban történnek, a számlaadat validációkat az eredeti számlázó futtatja. A megküldött számlaadatok alapján a billzone.eu ellenőrzést nem végez, kizárólag a számlaképet hozza létre. Ha van rá igény, akkor a megküldött számlaadatok alapján a billzone.eu a számlaadat szolgáltatást elvégzi a NAV Online Számla részére. 

Szemléltető folyamatábra:

ENG

In the case of integration of the Billzone.eu Invoice Image generation module, Billzone.eu only creates the invoice image (PDF) based on the provided invoice data. In this case, the original invoicer assigns the invoice serial number, the invoice data is created in the original invoicer, the calculation methods are performed in the original invoicer, and the invoice data validations are run by the original invoicer. Based on the sent invoice data, billzone.eu does not check, it only creates the invoice image. If there is a demand for it, based on the invoice data sent, billzone.eu performs the invoice data service for the NAV Online Account.

Illustrative flowchart:

HUN

A Számlakép előállító modul (ConvertExternalInvoice) beállítása egyedileg történik. Egyedi szerződéskötést követően bekapcsolásra kerül a modul. Bekapcsolás után a ConvertExternalInvoice API hívást kell kezdeményezni a megadott számlatömbön. 

ENG

The invoice creation module (ConvertExternalInvoice) is set individually. The module is activated after concluding an individual contract. After switching on, the ConvertExternalInvoice API request must be initiated on the specified invoice block.

HUN

Egyedi ajánlatot szeretnénk kérni a Számlakép előállító modulra, mi a teendőm? Keressenek bennünket a: support@billzone.eu ügyfélszolgálati címen egyedi ajánlat és egyedi szerződéskötés kapcsán.

ENG

WWe would like to request an individual offer for the Invoice Image generation module, what should I do? Contact us at the customer service address: support@billzone.eu regarding a unique offer and conclusion of a unique contract.