Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Elektronikus távértékesítés számlázása

Az áfa-törvény módosítása következtében 2015. január 1-jétől változnak az Európai Unióban nyújtott egyes szolgáltatások teljesítési helyei. Mit is jelent ez a gyakorlatban a távértékesítés számlázása szempontjából?

Hogyan lehet a Billzone.eu-ban a távértékesítést számlázni?

2015. január 1-jétől uniós irányelv alapján a telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és televíziós műsorok, valamint elektronikus úton NEM ADÓALANY RÉSZÉRE nyújtott szolgáltatások után az igénybevevő személy letelepedési helye szerinti államban, azaz a fogyasztás tagállamában kell az áfát megfizetni.

Kiket érint a változás?

Az ÁFA törvény 45/A §-a szerint: a) telekommunikációs szolgáltatások; b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. (2) E § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen: a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele, d) zene, film és játék - ideértve a szerencsejátékot is - rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, e) távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása - ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is - azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

Távolról nyújtható szolgáltatások (távértékesítés) teljesítési helye

Az áfa mértékét a teljesítés helye, azaz az fogja meghatározni, hogy a nem adóalany fogyasztó hol lakik vagy tartózkodik.

Magyar szolgáltató adóalany esetében tehát más tagállam nem adóalanya részére nyújtott távértékesítés szolgáltatások ellenértékére 2015-től az igénybevevők tagállamainak számlázási szabályai szerint az adott tagállam hozzáadott érték adóját kell felszámítani és azt az adott tagállam adóhatósága részére befizetni.

Távértékesítés számlázása a gyakorlatban

A kiállított számlán az igénybevevő országának ÁFA kulcsát kell szerepeltetni. A Billzone.eu rendszerben a Távértékesítés a 2011/83/EU irányelv és az ÁFA tv 45/A §-a szerint jelölőnégyzet bepipálásával a Számla tételek soron az ÁFA kulcs kiválasztása legördülő menüben a vevő országának megfelelő ÁFA kulcsok választhatók ki.

Az elkészült számlán a vevő országának megfelelő ÁFA kulccsal szerepelnek a tételek:

Jelenleg nincs egyértelmű iránymutatás arra vonatkozólag, hogy a kiállító országának devizájában (Magyarország esetében forintban) is fel kellene tüntetni az egyéb devizákban számlázott tagállami HÉA-t (ÁFÁ-t). Mivel nem tartozik a magyar ÁFA törvény hatálya alá ez a típusú adó, ezért jelenleg nem kötelező kelléke a számlának az aktuális forint árfolyam, de egyénileg megadható a megjegyzés rovatban.

Távértékesítést tartalmazó számla ÁFA fizetési kötelezettsége a gyakorlatban

Mindez a gyakorlatban és az ÁFA befizetést illetően azt jelenti, hogy egy adóalanynak akár mind a 28 tagországban adókötelezettsége keletkezhet. Annak érdekében, hogy leegyszerűsítsék a vállalkozások adminisztrációs kötelezettségeit, az EU bevezeti az úgynevezett mini-one-stop-shop-ot („MOSS”) vagyis az egyablakos ügyintézési rendszert. Így az áfa-bevallási és -befizetési kötelezettségeket a fogyasztó tartózkodási helyétől függetlenül az értékesítő államában kell teljesíteni. Ezáltal a hazai értékesítőnek EU-s ügyletei esetén is csupán egyetlen, a saját adóhatósága részére kell adóbevallást és befizetést teljesítenie. A befizetett adót a hatóságok osztják meg egymás között a teljesített ügyleteknek megfelelő arányban.

A MOSS-ról bővebb tudnivalókat olvashatnak vonatkozó blogcikkünkben: https://blog.billzone.eu/2015/06/03/moss-mini-egyablakos-rendszer

Forrás:

Útmutató a szűkített egyablakos uniós héa (ÁFA) ügyintézéshez: ITT

Magyarázó megjegyzések az uniós héa (ÁFA) szabályoknak a távközlési, rádió- és televízióműsor- és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye tekintetében történő, 2015-től hatályos változásairól (a Tanács 1042/2013/EU végrehajtási rendelete): Itt olvasható

Információk azoknak a vállalkozásoknak a számára, amelyek igénybe kívánják venni a szűkített egyablakos uniós héa (ÁFA) ügyintézést. Kiegészítő útmutatás a szűkített egyablakos ügyintézés keretében kezelt adatok ellenőrzéséhez: Itt található

VAT Rates Applied in the Member States of the European Union: itt