Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mitől elektronikus az elektronikus számla?

Többször előfordult már, hogy számlakibocsátás előtt cégünk felhívja a partnerét és tájékoztatja, hogy e-számlát szeretne küldeni a részére. Ezekután elhangzik a segítőkész válasz az éterben: "Küldjék csak nyugodtan, más is e-mailen szokta elküldeni a számláit."... vagy előzékenyen tájékoztatnak az elektronikus számla befogadási rendszerükről, azaz: "nekünk elég, ha kinyomtatják a számlát PDF-ben, később pedig elküldik az eredetit postán."

Fenti tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a köznapi használatban e-számlázásnak azt nevezik, ha PDF-ben mentjük le számláinkat és e-mailen keresztül továbbítjuk azokat.

Valóban ez az elektronikus számlázás?

Valójában egy sokkal összetettebb számlakiállítási és hitelesítési módszerről van szó.

Az elektronikus számla olyan nem papír alapú számla, amely egy eredeti példányban készül, és egyszerűen fájl másolás útján sokszorosítható. A hatályos jogszabályok szerint e-számlának minősül az a számla, amely a kiállítás és a befogadás pillanatában elektronikus.

Számla alapelv megfelelés

Az Áfatv. 175. § (1) bekezdése alapján számlát elektronikus úton kibocsátani kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint eredetiségének hitelessége és olvashatósága biztosított.

Az elektronikus számla és annak adattartalmának sértetlensége azt jelenti, hogy a számla megegyezik az eredetileg kibocsátottal, a számlára utólag semmiféle változtatást, módosítást nem vezethetnek.

Az elektronikus számla eredetének hitelessége azt jelenti, hogy a technikai eszközök segítségével egyértelműen azonosítható a számlát kibocsátó, és minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a számlát a számlán szereplő adóalany bocsátotta ki.

Az elektronikus számla olvashatóságának biztosítása azt jelenti, hogy a számlákat elektronikus formában kell megőrizni, azonban biztosítani kell adózónak a számlák emberi szám által történő olvashatóságát, azaz egy adóhatósági ellenőrzés során például xml formátumú számlaadatokat olvasható formában kell bemutatni.

Miként felel felel meg a számla alapelveknek a Billzone.eu?

A Billzone.eu által kiállított számlák eredetiségét egy hitelesítő szolgáltató által kiállított tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírás biztosítja. Sértetlensége érdekében e-számláit NAV hash kóddal látja el, amely beküldésre kerül a NAV részére.

Hivatkozások: ÁFA törvény 175. §.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV 1999/93/EK irányelv: http://eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uri=COM:2006:0120:FIN:HU:HTML 46/2007 PM rendelet: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700046.PM