Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Számlakiállítás a fordított adózás alapján

A fordított adózásban érdekeltek lehetünk, mint számla kiállítók, de akár befogadóként is jó, ha tisztában vagyunk a fogalommal. Amennyiben cégünk folytat olyan tevékenységet, amelyet az ÁFA-törvény a fordított adózás körébe sorol, akkor célszerű olyan számlázó programot választanunk, amely nagyban segíti a speciális számlázási folyamatot.

Fordított adózás fogalma

Főszabály: Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál az adót a teljesítésre kötelezett adóalany fizeti. Ez úgy valósul meg, hogy a teljesítésre kötelezett (szolgáltató) az adót átterheli a megrendelőre, ugyanakkor az adóhatóság részére maga a szolgáltató fizeti be az ÁFA-t. Ezért az általános forgalmi adó az indirekt adónemek közé tartozik.

Fordított adózás: A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a vevő (megrendelő) adóalany fizeti meg az ügyletre eső ÁFA-t. Ezt nevezik az ÁFA-törvény alkalmazásában „fordított adózásnak”, ugyanis az indirekt adózási rendtől eltérően, fordítva működik.

Fordított ÁFA alkalmazásának feltétele

A fordított ÁFA alkalmazásának feltétele, hogy az ügyletben érintett felek belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen.  Ami azt jelenti, hogy az adóalany adószámmal rendelkezzen, továbba egyikének se legyen olyan, a törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne levonható. Azaz az adóalanynak ÁFA körös adózónak kell lennie, amely adóalanyok adószámában hátulról a harmadik számjegy 2, 3, 4 vagy 5.

FONTOS: ha nem tudjuk partnerünkről eldönteni, hogy alkalmazható-e esetében a fordított adózás, akkor az érintettség valószínűsítése érdeklében kérhető a másik féltől, hogy erről nyilatkozzon vagy lehetőség van ez ügyben  az állami adóhatósághoz fordulni az egyes adóalanyokat illetően tájékoztatásért.

Fordított adózás tárgyi hatálya

A fordított adózás 2006. január 1-jétől került bevezetésre Magyarországon. Először a hulladékkereskedelmet érintette. Mivel a fordított adózási forma erőteljesen vissza tudja szorítani a fiktív adóalanyok által elkövetett visszaéléseket, ezért azóta az érintett termékértékesítések és szolgáltatások köre bővült. Mivel a fordított adózással kiállított számla nem tartalmaz ÁFA-t, ezért a megrendelő nem igényelheti azt vissza, amellyel lehetősége sincs fiktív számlák kiállítására. A fordított adózás tárgyi hatálya alá tartozó termék- és szolgáltatásbővítéssel próbálja a jogalkotó visszaszorítani az ÁFA csalásokat.

Milyen esetekben kell a fordított adózást alkalmazni?

A fordított ÁFA alkalmazását részletesen meghatározza az ÁFA-törvény 142.§ pontja.

Hogyan állítsunk ki egy fordított adózású számlát?

A fordított adózású számla alapkövetelményei:

  • a vevő adószámának szerepeltetése,
  • a számlán nem szerepelhet ÁFA-tartalom,
  • a számlán fel kell tüntetni, hogy a számla a fordított adózás hatálya alá esik és az  ÁFA-t a vevőnek kell megfizetnie.

Fontos, hogy a fordított adózás számlázásához olyan számlázó programot használjunk, amely kezelni tudja az általános adózási rendtől való eltérést.

A Billzone.eu számlázó rendszer megfelelő tartalmú számlát fog Önnek kiállítani, ha fordított áfát kell számláznia:

  • a vevő adószáma a Vevő adatainak szerkesztése menüben tölthető fel, illetve  a számlarögzítő képernyőn (Számlázás / Számlák / Számla létrehozása / Számla adatainak szerkesztése) található "Vevő adatai / Adóigazgatási szám" mezőbe írható be;
  • Számlázás / Számlák / Számla létrehozása / Tételek / Számla tétel adatainak szerkesztése" menüben az  ÁFA tartalmat FAD vagy AE-AAO kulcsra kell állítani.
  • Ez esetben a rendszer automatikusan megjeleníti a számlán a "Megjegyzés" rovatban az alábbi szöveget: "FIGYELEM!   A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett."
  • A rendszer ellenőrzi a fordított adózás hatálya alá eső vevő adószámát. Ugyanis jó tudni, hogy a fordított adózás hatálya alá esnek azok, akik belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok és adószámukban hátulról a harmadik számjegy 2, 3, 4 vagy 5. Fordított adózás csak áfaalanyok között jöhet létre. Nem adózhatnak fordítottan többek között az alanyi adómentes cégek és személyek, a magánszemélyek és akiknek mezőgazdasági tevékenységet  (őstermelő) folytató adóalanyként különleges jogállása van (adószámukban hátulról a harmadik számjegy 1).
Hivatkozás: Hivatkozott jogszabály: 2007. évi CXXVII. törvény Az általános forgalmi adóról Kép2: Billzone.eu