Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Billzone-al kiállítható számla fajták

Kitöltjük az adatokat, kiállítjuk a számlát, majd nyomtatás és a kezünkben a számla... de vajon ennek mindig így kell történnie?

A hagyományos papír alapú számlánál a folyamatot jól ismerjük, hiszen legtöbbször ilyen formában állítjuk ki számláinkat, így az már rutinszerűen működik. A Billzone.eu - online számlázóval azonban számlái kiállítására több lehetősége van:

1. Hagyományos papír alapú számla

A hagyományos papír alapú számla NYOMTATVA A Billzone.eu online számlázóval kiállíthatunk hagyományos papír alapú számlákat. Ehhez csupán a Billzone.eu oldalon létre kell hozni egy virtuális papír alapú számlatömböt, amely ugyanúgy használható, mint egy hagyományos számlatömb. Kiállítjuk a számlát, majd azokat kinyomtatjuk és a megszokott módon felhasználjuk.

2. Hagyományos papír alapú számla PDF formátumban

Hagyományos papír alapú számla PDF formátumban Lehetőségünk van a papír alapú számláinkat elmenteni PDF formátumban.

Azonban ehhez a formátumhoz tudnunk kell, hogy papíralapú számlák PDF-ként való letöltése csak a nyomtatásra szolgálhat, ugyanis a hatályos jogszabályok szerint sem archiválásra, sem a vevő részére történő eljuttatásra nem használható. (Archiváláshoz digitálisan alá kell írni és időbélyegzővel vagy hash kóddal ellátni , a vevő részére pedig mindenképpen el kell juttatni a kinyomtatott eredeti példányt).

Nem számít elektronikus számlának a hagyományosan papír alapon kiállított számla elektronikus úton történő továbbítása és PDF formátumban való tárolása.

3. Elektronikus számla (E-számla)

A Billzone.eu online számlázó rendszer keretén belül elektronikus számlákat készíthetünk. Az elektronikus számla abban tér el a hagyományos papír alapú számlától, hogy elektronikus formában állítják ki egy eredeti példányban és kizárólag elektronikus formában érvényes (azaz elektronikus formában tárolható és továbbítható). Továbbá az elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel, vagy hash kóddal rendelkezik, amely a hitelességét biztosítja. Az elektronikus számla sokszorosítása az elektronikus számlát tartalmazó fájl másolása útján történik.

A Billzone.euonline számlázó rendszer elektronikus számlái PDF formátumban készülnek, amelyek hitelességét az elektronikus aláírás, valamint a NAV Hash kód biztosítja. Ezen hitelesítők garantálják, hogy a számlát akkor és az állította ki, amely dátum és kiállító a számlán szerepel, továbbá biztosítják, hogy a kiállított számlát a későbbiekben ne lehessen észrevétlenül módosítani.