Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mitől nemzetközi számlázó a Billzone?

A Billzone.eu nemzetközi számlázó, de mit is jelent ez pontosan?

Jelenlét az Európai Unióban

A Billzone.eu az EU számos országában szolgáltat. Szolgáltatási országok itt.

Jogszabálykövetés 

Nemcsak a magyarországi jogszabályoknak, hanem a vonatkozó EU-s direktíváknak az általános figyelemmel követését is fontosnak tartjuk. Magyarországon a helyi jogszabályok teljes megfelelése történik, míg az EU országaiban az EU direktívák szintjén történik a jogszabálykövetés. Az EU országok lokális, helyi törvényeinek történő megfeleléssel kapcsolatosan konkrétan meg kell vizsgálnunk az érdekelt országok törvényi hátterét. Ilyen esetben egyedi ajánlat keretében történhet helyi törvényekhez illeszkedő fejlesztés a rendszerben. 

Magyarországon szolgáltatott számlázó programra vonatkozó jogszabálykövetés

A billzone.eu vállalja, hogy a Billzone.eu weblap alatt üzemelő számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül sorfolyamatosan biztosítja a sorszámozást. A számlázó program megfelel a Magyarországon hatályos és érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és jogszabályi kötelezettségeknek.

A Billzone.eu Szolgáltatója a magyarországi gépi számlakiállítást érintő jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és amennyiben azok változása szükségessé teszi, a Szolgáltatások módosítását haladéktalanul megkezdi és a jogszabályban előírt határidőre elvégzi azokat.

JÓ TUDNI: 

A Számlakibocsátó felel minden olyan számlakibocsátási kötelezettségért, amely a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályok szerint Számlakibocsátót terheli. A billzone.eu számlázót terhelő fenti jogszabálykövetési kötelezettség kizárólag a számla adattartalmával, adóigazgatási azonosításra alkalmasságával kapcsolatos követelmények teljesítését jelenti.

Magyarországon kívüli szolgáltatási országokban szolgáltatott számlázó programra vonatkozóan

A Billzone.eu Magyarországon kívüli szolgáltatási országaiban (Ausztria, Németország, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) megfelel a mindenkor hatályos EU általános irányelveinek, illetve az általános országspecifikus adatok (ÁFA kódok, pénznem, specifikus mezők, stb.) a rendszerben ennek megfelelően paraméterezettek.

A Magyarországon kívüli szolgáltatási országok esetében a szolgáltatáson belüli jogszabálykövetés az EU általános irányelveket követi, de csak részben tartalmazza a helyi specifikus szabályok követését. A szolgáltatás igénybevételekor Számlakibocsátó kötelessége meggyőződni arról, hogy a számlázó program megfelel a Számlakibocsátó külföldi székhelyein hatályban lévő jogszabályi kötelezettségeknek.

JÓ TUDNI: 

Egyesült Királyság esetében a 2020.02.01-jét követő BREXIT után a rendszerben nem történik jogszabálykövetés.

Befogadható e-számlák

Az EU összes országában befogadják a billzone.eu e-számlákat, ugyanis azok mindenben megfelelnek a 2010/45/EU irányelvének. Továbbá számláink megfelelnek az UN/EDIFACT nemzetközi szabványnak.

Devizaszámlázás és többnyelvű számlasablonok

Rendszerünkben kiállítható deviza számla és számos többnyelvű számlasablonból lehet választani, akár kínai-angol kétnyelvű számlasablonnal is számlázhat. 

Állítható nyelvfelület

A felület nyelve több nyelvből is kiválasztható, több ország-felület nyelve kombinációja áll rendelkezésre a rendszerben.