Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Előleg számla és proforma számla tudnivalók

Mikor beszélünk előleg számláról és mikor proforma számláról? Mi a különbség közöttük? Mikor kell előleg számlát és mikor proformát kiállítanunk? Az alábbiakban összeszedtük a fontosabb tudnivalókat:

Az előleg számla és a proforma számla két különböző fogalom, bár a számlázási zsargonban gyakran keverik őket:

1. ELŐLEG SZÁMLA:

A hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámla kiállítása esetében a számla fejlécében nem kell feltüntetni az "előleg" kifejezést.

Billzone.eu előlegszámla

Az előlegszámlát akkor kell kiállítani, amikor még nem teljesült az ügylet, de megtörténik a kifizetés, amely lehet a teljes összeg vagy részösszeg egyaránt.  Vagyis ez esetben a kifizetés egy része vagy teljes összege előbb történik meg, mint a teljesítés.
Az előleg számlán szereplő teljesítési időpont csak az a dátum lehet, amikor a kapott előleg kifizetésre került. Az előleg számlát leghamarabb a jóváíráskor, az átvétel időpontjában, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül kell kibocsátani.

Az Áfa törvény 59. § alapján az előleg után az ÁFA-t az előleg kézhezvételekor kell megállapítani.

Előleg számla kiállítása esetében az értékesítés teljesítését követően, azaz a kifizetés megtörténte után a teljes ellenértékről végszámlát kell kibocsátania a szolgáltatónak. A végszámlát úgy kell kiállítani, hogy a pénzügyileg teljesítendő végösszegből le kell vonni az előleg számlán előlegként szereplő  összeget.

Billzone.eu végszámla

Előleg számla kiállítása a Billzone.eu számlázóval

Mivel a hatályos jogszabályok szerint az előleg számla fejlécében nem kell feltüntetni az "előleg" kifejezést, ezért a Billzone.eu rendszerben az előleg számla készítésére nincsen külön funkció. Előleg számlát úgy lehet kiállítani a Billzone.eu rendszerben, mint egy hagyományos számlát, amely esetben a tételsoron jelezni kell az előleg tényét. A számla létrehozás oldalon a tételsoron a “jegyzettömb” ikonra kattintva, a Tétel megjegyzés szerkesztése oldalon lehetőség van jelezni az előleg tényét a jelölőnégyzet bakapcsolásával. Ekkor a számlán feltüntetésre kerül az „Előleg” szövegezés.

Részszámla

Jó tudni: Az előleg számla nem azonos a részszámlával, amelyet részteljesítéskor kell kiállítani amennyiben a felek közötti szerződés erre lehetőséget ad. A részteljesítésről szóló számla teljesen önálló számlaként kezelendő, ebből következően a teljesítés dátuma megegyezik a fizetési határidővel. A számlán célszerű szerepeltetni a szerződésre vonatkozó hivatkozást és azt az információt, hogy hányadik részszámla és pontosan milyen összegnek a részszámlája.

2. PROFORMA SZÁMLA: 

Amennyiben egy vállalkozás előzetesen bekéri a szolgáltatásainak, termékeinek ellenértékét, akkor proforma számlát (előleg bekérőt, díjbekérőt) kell kiállítania. Míg az előleg számla bizonylatnak minősül, addig a proforma számla nem számla, azaz nem vonatkoznak rá a számlázási szabályok. Ebből következően fontos jellemzője, hogy mivel nem számla, ezért kiállításával áfa fizetési kötelezettség sem keletkezik.

Az előrefizetést a szolgáltató által kiállított proforma számlán szereplő fizetési határidőig kell teljesítenie a megrendelőnek. Abban az esetben, ha a proforma számlán szereplő összegek kifizetésének megrendelő nem tesz eleget, akkor a szolgáltató az adott megrendelést visszautasíthatja, továbbá az ellenérték beérkezéséig a szolgáltatás nyújtást nem köteles megkezdeni vagy felfüggesztheti azt.

A pénz beérkezésekor előlegszámlát kell kiállítani vagy ha a teljesítés egyidejűleg megtörténik, akkor számlát kell kiállítani, melyek után már ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik.

Billzone.eu proforma számla
Billzone.eu proforma számla

Proforma számla kiállítása a Billzone.eu számlázóval

Proforma számlát úgy lehet kiállítani a Billzone.eu rendszerben, hogy az előnézeti számlaképet kell lementi és azt megküldeni a vevő részére. Hangsúlyozzuk, hogy ez esetben az előnézeti számlán nem szerepel számla sorszám, ehelyett a "PROFORMA" kifejezés található, ezzel téve eleget a hatályos jogszabályoknak, miszerint a proforma vagy díjbekérő számla nem minősül számlának/bizonylatnak, így az semmilyen körülmények között nem alkalmas adóigazgatási azonosításra és ÁFA visszaigénylésre.

 


Proforma számla letöltése